Pregled korpe

Vaša korpa je prazna

Pregled korpe

Vaša korpa je prazna

Klima

Smanjenje emisije ugljenika na pola do 2030.

JYSK je svestan da se klima menja i da naše poslovanje pridonosi toj promeni. Trudimo se da naše pogone učinimo učinkovitijima, da pređemo na obnovljivu električnu energiju i postepeno ukinemo fosilna goriva kako bismo što pre smanjili emisiju ugljenika.

JYSK je za vlastito poslovanje postavio ciljeve smanjenja stakleničkih plinova u skladu sa onim što nam klimatske nauke kažu da je potrebno kako bi se globalno zagrevanje ograničilo na ispod 1.5°.

Želimo do 2030. upola da smanjimo emisiju stakleničkih plinova koji se emituju iz napajanja i grejanja svih naših prodavnica, distribucijskih centara, kancelarija i vozila u vlasništvu preduzeća.

Već nekoliko godina radimo na tome da naše objekte učinimo učinkovitijima. Na primer, prešli smo na LED rasvetu i instalirali senzore pokreta u gotovo svim prodavnicama, distribucijskim centrima i kancelarijskim zgradama.

Postavljamo solarne panele na mnoge naše zgrade i istražujemo druge mogućnosti prelaska na zelenu električnu energiju i ugljen-neutralno grejanje.

Ugljen-neutralni do 2050.

Kao maloprodajna kompanija, naš ugljen-otisak širi se izvan naših ličnih procesa. Većina emisija dolazi iz fabrika koje proizvode naše proizvode te sa brodova i kamiona koji ih dovoze u naše distribucijske centre, prodavnice i kupcima.

JYSK se zalaže za smanjenje otiska stakleničkih plinova, kako iz vlastitog poslovanja, tako i našeg lanca vrednosti na koji možemo uticati.

JYSK podstiče i angažuje lanac snabdevanja i transportne partnere kako bi postavio ciljeve i smanjio emisiju stakleničkih plinova.

Cilj nam je do 2050. biti ugljen-neutralni u svemu što radimo.

Inicijativa za ciljeve zasnovane na nauci

JYSK se obavezao na međunarodno priznatu Inicijativu za ciljeve zasnovane na nauci (SBTi) da doprinese ograničavanju globalnog zagrevanja.

Prijavom na SBTi, JYSK je posvećen smanjenju emisija u okviru sopstvenih operacija i preuzimanju odgovornosti za ukupne emisije koji proizilaze iz proizvoda koji se prodaju u prodavnicama.

U toku je rad na izračunavanju pune osnovne vrednosti CO2e za ceo lanac vrednosti i kada se završi, pokazaće gde JYSK može najviše da smanji emisije da bi postigao svoj klimatski cilj.