Društvena uključenost - JYSK podržava

Odgovornost

Kao velika međunarodna kompanija, u kontaktu smo s hiljadama kupaca, zaposlenih i dobavljača. Svesni smo da naše aktivnosti i delovanja imaju uticaj na životnu sredinu i da zbog toga imamo veliku odgovornost.

Naša odgovornost nije ograničena samo na sopstvene zaposlene. Takođe obuhvata ljude zaposlene kod naših dobavljača širom sveta, kao i naše okruženje.

Od presudnog je značaja da se Vi kao kupac osećate sigurno znajući da su proizvodi koje kupujete u JYSK-u proizvedeni uz poštovanje ljudi, životinja i životne sredine.

Naš rad uz primenu korporativne društvene odgovornosti trajni je proces i verujemo da su saradnja, dijalog i angažman put ka unapređenju kada je reč o poboljšanju socijalnih i ekoloških uslova.

Naš Kodeks ponašanja za dobavljače, kojeg moraju da prihvate i poštuju svi dobavljači, sadrži pravila i smernice za zaštitu životne sredine, klime, dobrobit životinja, bezbednost proizvoda te unapređenje etičkih i društvenih uslova.

Ciljevi UN-ovog održivog razvoja

Tokom 2019. godine intenzivno smo radili na UN-ovim ciljevima održivog razvoja kako bismo osigurali da se naš angažman vezano za veću održivost podudara s područjima na kojima imamo najveći uticaj kroz naš lanac vrednosti.

Na osnovu toga izabrali smo nekoliko globalnih ciljeva koji su od velike važnosti za naš rad na većoj održivosti: 6 (čista voda i sanitarno-higijenske mere), 8 (dostojanstveni rad i ekonomski rast), 12 (odgovorna potrošnja i proizvodnja), 13 (klimatske promene) i 15 (život na kopnu).