ODRŽIVOST U JYSKU

Cilj kompanije je da integriše ekološku održivost u sve relevantne oblasti svog poslovanja.
Na ovoj stranici možete da saznate više o nekim od naših mnogobrojnih inicijativa na polju ekološke održivosti.

SUSTAINABILITY IN JYSK
Molimo vas da prihvatite satistički kolačići da biste pogledali video
Kliknite na [OK] dugme u dnu stranice
Body


JYSKove obaveze

JYSK se obavezuje na:

– Preduzimanje više od ravnopravnog udela odgovornosti po pitanju klimatskih promena

– Prodaju proizvoda napravljenih od ekološki prihvatljivih sirovina

– Smanjivanje ambalažnog otpada i recikliranje otpada

Suzbijanje klimatskih promena

JYSK ima ambiciozne planove da do 2030. prepolovi emisiju gasova staklene bašte koji su rezultat napajanja električnom energijom i grejanjem svojih prodavnica, distributivnih centara i kancelarija.

Naporno radimo na povećavanju efikasnosti naših objekata, prelasku na obnovljive izvore energije kao i na postupnom izbacivanju fosilnih goriva iz upotrebe. Pored toga, sa partnerima u lancu snabdevanja i transportu radimo na tome da do 2050. postignemo nultu emisiju ugljenika u svim svojim aktivnostima.

Body


Ekološki prihvatljive sirovine

Imamo viziju budućnosti u kojoj se svi proizvodi izrađuju od obnovljivih ili recikliranih materijala proizvedenih na ekološki prihvatljiv način.
Preuzimamo obaveze specifične za pojedinačne izvore materijala:

Šume:
JYSK će nabavljati drvo i papir isključivo iz sertifikovanih, ekološki prihvatljivih izvora.

Pamuk i ostali poljoprivredni resursi:
JYSK će sav pamuk nabavljati iz ekološki prihvatljivih izvora i nastojaće da koristi vodeće sertifikate i najbolje prakse u pogledu drugih obnovljivih materijala.

Reciklirani materijali:
JYSK će raditi na maksimalnom povećanju upotrebe recikliranih materijala u proizvodima, ali bez ugrožavanja kvaliteta i bezbednosti.

Održiviji izvori drveta

Do kraja 2024. godine, svi novi JYSKovi proizvodi i ambalaža napravljeni od drveta, kartona ili papira imaće FSC™ sertifikat (FSC™ N001715). Kada kupujete u JYSKu, potražite proizvode sa oznakom FSC.

FSC je skraćenica za Forest Stewardship Council™ (Savet za upravljanje šumama). FSC je međunarodna neprofitna organizacija i sistem označavanja drveta i papira koji potiču iz održivih šuma ili drugih ekološki prihvatljivih izvora.

2006. godine JYSK je bio jedan od prvih članova kada je FSC osnovao svoju filijalu u Danskoj.

SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK

Održiviji pamuk

Do kraja 2024. godine JYSK se obavezao na 100% održiviji pamuk za sve tekstilne proizvode.

To obuhvata inicijativu Better Cotton (BC), reciklirani pamuk i organski pamuk.

SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
x
Body


Testirano radi vaše bezbednosti

OEKO-TEX® je vodeći svetski sistem za označavanje tekstilnih proizvoda u pogledu usklađenosti sa zdravstvenim zahtevima za tekstil.
Većina tekstilnih proizvoda u JYSKu ima sertifikat Standard 100. To znači da proizvod ne sadrži štetne količine problematičnih hemijskih elemenata i jedinjenja.

Neki od proizvoda u JYSKu imaju i sertifikat MADE IN GREEN by OEKO-TEX. MADE IN GREEN by OEKO-TEX je proširenje oznake Standard 100 by OEKO-TEX. Ovim sertifikatom se potvrđuje ekološki prihvatljiva i društveno odgovorna proizvodnja.

Molimo vas da prihvatite satistički kolačići da biste pogledali video
Kliknite na [OK] dugme u dnu stranice

Više recikliranih materijala

JYSK neprekidno radi na povećavanju udela recikliranih materijala u svojoj proizvodnji, vodeći računa pritom da se ne naruši njihov kvalitet i bezbednost.

To takođe znači da prilikom dizajniranja proizvoda nastojimo da obezbedimo da oni mogu lako da se demontiraju kako bi se sastavni delovi posebno reciklirali na odgovarajući način.

SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
Body


Ekološki održivija ambalaža

Jedan aspekt održivosti je rad sa sirovinama za proizvode. Drugi aspekt je nastojanje da povećamo ekološku održivost ambalaže.
JYSK ulaže maksimalne napore da bi se smanjio udeo ambalaže povećanjem reciklirane sadržine i dizajniranjem ambalaže koja može jednostavno da se reciklira.

Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija

Body


JYSKov fokus

JYSK radi na Globalnim ciljevima da bi obezbedio da su njegovi glavni napori u smislu održivosti i društveno odgovornog poslovanja (CSR-a) usmereni na oblasti u kojima on ima najveći uticaj u svom celokupnom lancu vrednosti.

Na osnovu toga smo izabrali pet globalnih ciljeva za koje smatramo da su od suštinske važnosti za naš posao.

Body

 

Više o

DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU možete da pročitate na JYSK.COM

 

Pročitajte više
SUSTAINABILITY IN JYSK
{"items":{"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469":{"0":{"x":"2","y":"0","width":"8","height":"4"},"1":{"x":"0","y":"4","width":"12","height":"8"},"2":{"x":"3","y":"13","width":"6","height":"9"},"3":{"x":"2","y":"23","width":"8","height":"8"},"4":{"x":"3","y":"31","width":"6","height":"4"},"5":{"x":"2","y":"35","width":"8","height":"10"},"6":{"x":"3","y":"45","width":"6","height":"5"},"7":{"x":"4","y":"50","width":"4","height":"8"},"8":{"x":"3","y":"58","width":"6","height":"6"},"9":{"x":"3","y":"64","width":"6","height":"4"},"10":{"x":"4","y":"68","width":"4","height":"7"},"11":{"x":"3","y":"75","width":"6","height":"6"},"12":{"x":"2","y":"81","width":"8","height":"9"},"13":{"x":"2","y":"90","width":"8","height":"8"},"14":{"x":"3","y":"98","width":"6","height":"9"},"15":{"x":"3","y":"107","width":"6","height":"4"},"16":{"x":"3","y":"111","width":"6","height":"8"},"17":{"x":"2","y":"119","width":"8","height":"6"},"18":{"x":"2","y":"125","width":"8","height":"8"},"19":{"x":"3","y":"133","width":"6","height":"3"},"20":{"x":"2","y":"136","width":"8","height":"8"},"21":{"x":"2","y":"144","width":"8","height":"8"},"22":{"x":"0","y":"153","width":"12","height":"9"}}},"settings":{"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469":{"always_show_resize_handle":false,"float":true,"cell_height":50,"auto_height":true,"height":0,"vertical_margin":10,"horizontal_margin":10,"width":12,"field_id":"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469","cellHeight":50,"verticalMargin":10,"alwaysShowResizeHandle":false,"itemClass":"grid-stack-item","placeholderClass":"grid-stack-placeholder","placeholderText":"","handle":".grid-stack-item-content","handleClass":null,"auto":true,"minWidth":768,"staticGrid":false,"_class":"grid-stack-instance-8848","animate":false,"resizable":{"autoHide":true,"handles":"se"},"draggable":{"handle":".grid-stack-item-content","scroll":false,"appendTo":"body"},"disableDrag":false,"disableResize":false,"rtl":false,"removable":false,"removableOptions":{"accept":".grid-stack-item"},"removeTimeout":2000,"verticalMarginUnit":"px","cellHeightUnit":"px","disableOneColumnMode":false,"oneColumnModeClass":"grid-stack-one-column-mode","isNested":false}}}