Pregled korpe

Vaša korpa je prazna

Pregled korpe

Vaša korpa je prazna

Besplatna dostava prilikom online kupovine u vrednosti od 15.000 rsd i više. Zbog nove carinske regulative, moguće je duže vreme dostave online porudžbina.

 

Novogodišnji kreativni konkurs - pravila

UČESTVUJTE U NAŠEM NOVOGODIŠNJEM KREATIVNOM KONKURSU I OSVOJITE POKLON BON!

Ovde možete učestvovati u kreativnom konkursu.
Ovde možete proveravati nedeljne pobednike.
 

KAKO UČESTVOVATI?

1. Odgovorite na postavljeno pitanje na što kreativniji način.
2. Pratite našu stranicu na kojoj objavljujemo spisak pobednika.
5. Osvojite jedan od JYSK poklon bonova.

Učestvovanjem u konkursu učesnici su saglasni sa Pravilima konkursa.


PRAVILA KONKURSA

Ovim Pravilima uređuju se uslovi priređivanja Kreativnog konkursa (u daljem tekstu: Pravila).

Priređivač Kreativnog konkursa pod nazivom „Novogodišnji kreativni konkurs“ (u daljem tekstu: “Kreativni konkurs”) je JYSK d.o.o. sa sedištem u Beogradu,  Batajnički drum 1, PIB: 106679160 (u daljem tekstu: “Priređivač”). 

Pravila kreativnog konkursa biće objavljena pre početka kreativnog konkursa na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.rs/).


ZADATAK KREATIVNOG KONKURSA

Za učestvovanje u konkursu učesnici trebaju na stranici

https://game.jysk.com/jrs-advent-calendar-2023

na što kreativniji odgovoriti na postavljeno pitanje. Sve prethodno navedeno predstavlja uslov bez kog nije moguće učestvovati u samom Kreativnom konkursu.

Priređivač ističe da su učesnici ovlašćeni napisati isključivo odgovore koje su sami napisali, te je najstrože zabranjeno objavljivati odgovore drugih korisnika i/ili odgovore koje su javno objavljene na internetu ili na nekom drugom mestu.

Učestvovanjem u Kreativnom konkursu, odnosno odgovorom na pitanje, učesnici pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su odgovori objavljeni s njihove strane nastale isključivo od strane istih, odnosno da su autorski rad učesnika konkursa, te da objavom iste ne krše nikakva autorska ili druga prava treće osobe.  

U slučaju da učesnik objavi odgovor koji nije njegovo vlasništvo, te da isti objavom istog krši bilo kakvo pravo treće osobe, učesnik je isključivo odgovaran za bilo koju štetu trećim osobama. 

Jedan učesnik može maksimalno jednom odgovoriti na isto pitanje.

TRAJANJE I SVRHA KONKURSA

U konkurs „Novogodišnji kreativni konkurs“ ulaze svi odgovori koje su učesnici podneli u periodu od dana 01.12.2023. u 00:01 sati do 28.12.2023. u 23:59 sati. Kreativni konkurs sprovodi se upravo u navedenom periodu i sastoji se od 4 pitanja.

Svrha Kreativnog konkursa je promocija proizvoda Priređivača i unapređenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.


IZBOR POBEDNIKA 

JYSKov stručni žiri izabraće pobednike konkursa, prema kriterijumu kreativnosti prijavljene fotografije. Kao pobednik konkursa biće odabrana TRI (3) učesnika svake sedmice i jedan (1) glavni pobednik koji je najkreativnije odgovorio na sva četiri pitanja, a isti će biti objavljeni na stranici Priređivača do 05.01.2024.

Stručni žiri sastavljen je od 3 (tri) člana, i to od sledećih članova: 
- Nevena Feliks Holjevac;
- Ana Čulić;
- Aleksandra Knežević. 

Ako je pobednik Kreativnog konkursa maloletna osoba, takva osoba ima pravo učestvovati u Kreativnom konkursu jedino ako zakonski zastupnik ili staratelj maloletne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloletnog pobednika te ukoliko se slaže sa ovim Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrade, maloletni pobednik mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno isti mora potpisati prijem nagrade. 

Pobednicima konkursa će nagrada biti poslata poštanskim putem, a svoje podatke prethodno treba dostaviti na mail sa kog će dobiti potvrdu.


NAGRADA

Nagrade su 12 JYSK poklon bonova u vrednosti od 3.500 rsd i 1 JYSK poklon bon u vrednosti od 50.000 rsd.

Osvojenu nagradu nije moguće unovčiti.

Pobednici konkursa će nagradu moći iskoristiti, po prethodnom dogovoru s Priređivačem, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema, u bilo kojoj JYSK prodavnici u Srbiji po svom izboru.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze Priređivača prema pobedniku konkursa. 

PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA 

Priređivač će prikupljati i obrađivati lične podatke učesnika u svrhu sprovođenja Kreativnog konkursa, te radi brže i efikasnije komunikacije sa pobednicima Kreativnog konkursa. Učestvovanjem u Kreativnom konkursu, odnosno prijavom, učesnik daje izričitu dozvolu za obradu svojih podataka u svrhu sprovođenja Kreativnog konkursa.

Priređivač se obavezuje da će se ličnim podacima koje učesnik učini dostupnim u svrhu ovog Kreativnog konkursa postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu ličnih podataka. Pri prikupljanju i obradi ličnih podataka, Priređivač koristi sve sigurnosne i zaštitne mere kako bi sprečio bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih ličnih podataka, kao i bilo koji neovlašćeni pristup, otkrivanje, izmenu ili uništenje istih.

U vezi prikupljanja i obrade ličnih podataka, Priređivač obaveštava učesnike da je isti u vezi njihovih ličnih podataka voditelj obrade, te da učesnik može u svakom trenutku, a u vezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese: korisnickasluzbars@JYSK.com

Priređivač će lične podatke učesnika čuvati za celo vreme trajanja Kreativnog konkursa, te po završetku konkursa, sve do opoziva dozvole učesnika. Priređivač obaveštava učesnika da isti ima pravo na jednak način, odnosno putem e-maila, povući dozvolu, te da povlačenje dozvole ne utiče na zakonitost obrade na temelju dozvole pre njenog povlačenja. Učesnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se lični podaci koji se odnose na njega, te ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netačnih ličnih podataka, kao i dopunu nepotpunih ličnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom telu.

Prikupljene lične podatke, Priređivač će, temeljem legitimnog interesa, koristiti i u svrhu izravnog marketinga. Učesnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor, na adresu sedišta Priređivača, na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u meri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Po zaprimanju navedenog prigovora, Priređivač se obavezuje zaustaviti dalju obradu ličnih podataka učesnika u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu ličnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utiče na učestvovanje učesnika u Kreativnom konkursu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravo učestvovanja u Kreativnom  konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Srbiji .  

U kreativnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni Priređivača, kao ni njihova uža porodica. Pod pojmom uža porodica smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, deca, usvojena deca, unuci, kao i svi članovi zajedničkog domaćinstva.

Kreativni konkurs može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći. Učesnici će o prekidu Kreativnog konkursa biti obavešteni putem službene internet stranice Priređivača http://jysk.rs.

U slučaju spora između učesnika ovog Kreativnog konkursa i Priređivača nadležan je Treći Osnovni Sud u Beogradu.

Priređivač zadržava pravo promene ovih Pravila Kreativnog konkursa, a u ovom slučaju će učesnici biti pravovremeno obavešteni od strane Priređivača na njegovoj internet stranici.

Učesnik koji učestvuje u Kreativnom konkursu prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, odnosno objavom na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.rs/), a primenjuju se od dana početka Kreativnog konkursa.