JYSK customer promises

U kompaniji JYSK verujemo da su međuljudski odnosi veoma važni, i zbog toga smo obučeni da pružimo najbolju moguću uslugu i savet. Hiljade kupaca posećuje JYSK prodavnice svakoga dana, a mi smo tu upravo jer je veliki broj ljudi odlučio da kupuje kod nas. Ovo nas motiviše da uvek nudimo dobar kvalitet uz odlične cene, kao i da budemo dostupni, kompetentni i uslužni. Iz ovoga su nastala naša četiri obećanja kupcima, koje zajednički nazivamo JYSK CUSTOMER PROMISES.

JYSK CUSTOMER PROMISES su četiri obećanja koje vam dajemo kao našem kupcu, a koja definišu kako bismo želeli da doživite kupovinu u JYSK prodavnicama. Svakoga dana radimo poštujući ova obećanja, ali uvek ima prostora za napredak. Na ovaj način, JYSK CUSTOMER PROMISES pomažu da konstantno unapređujemo kvalitet usluga i saveta.