Životna sredina

ŽIVOTNA SREDINA I KLIMA

Naše korporativno delovanje na različite načine utiče na životnu sredinu i mi imamo veliku odgovornost prema prirodi koja nas okružuje.

Želimo da smanjimo negativan uticaj na životnu sredinu i zato kontinuirano radimo na razvoju kompanije i razmišljanju o održivijim rešenjima.

Odgovorno šumarstvo

FSC™ je skraćenica od Forest Stewardship CouncilTM (Veće za nadzor šuma). To je neprofitna organizacija i sistem obeležavanja drveta i papira koji potiču iz održivijeg šumarstva ili drugih održivijih izvora, sa naglaskom na očuvanje životinjskog i biljnog sveta. Oznaka FSC odnosi se na odgovornost prema životnoj sredini, društvenu i ekonomsku odgovornost.

U FSC šumama ne poseče se više drveća od onog što šuma može prirodno da obnovi, a postavljeni su strogi zahtevi za upotrebu pesticida i hemikalija u svrhu zaštite voda. FSC takođe postavlja niz društvenih zahteva, između ostalog obezbeđuje da ljudi koji rade u šumama imaju pristojne uslove rada, da im se obezbede obuka i sigurnosna oprema kao i da budu primereno plaćeni. U FSC šumama autohtono stanovništvo i meštani imaju pravo da koriste šume, a lokalno ima koristi od zarade od šuma.

JYSK je od 2006. godine član FSC Danska i sav drveni baštenski nameštaj u JYSKu ima FSC sertifikat (FSC™ N001715).

Međutim, tu nije kraj. JYSK kontinuirano nastoji da poveća upotrebu FSC sertifikovanih sirovina, a do kraja 2024. godine svi proizvodi napravljeni od drveta, kartona ili papira biće FSC sertifikovani.

Pored toga, JYSK doprinosi stavljanju fokusa na odgovorno šumarstvo i održivije šume, na primer kroz FSC Week.
 

Bolji pamuk

Pamuk je prirodan i obnovljiv materijal. Ipak, još uvek postoje veliki ekološki izazovi jer se u konvencionalnoj proizvodnji pamuka koriste velike količine pesticida, hemijskog đubriva i vode.

Na sreću, postoje održiviji načini proizvodnje pamuka od konvencionalne proizvodnje pamuka.

U JYSKu želimo da doprinesemo da svetska proizvodnja pamuka postane održivija. Zato smo se obavezali da nabavka 100% našeg pamuka za tesktilne proizvode bude održiviji pamuk do kraja 2024. 

Pod održivijim podrazumevamo organski pamuk, reciklirani pamuk ili pamuk dobijen kao Better Cotton.

Tekstilni proizvodi predstavljaju značajan deo našeg asortimana, jer uključuju sve proizvode u kojima je najmanje 80 posto težine predmeta izrađeno od tekstila, poput setova posteljine i peškira.
 

Šta je Better Cotton?

JYSK je član Better Cotton-a, koja je najveća svetska inicijativa za održiviji pamuk.

Better Cotton je sproveo obuku više od dva miliona proizvođača pamuka u 23 različite zemlje kako da proizvode pamuk na održiviji način, kao što je na primer korišćenje manje vode i pesticida, kao i postizanje većeg prinosa.

Pamuk

credit: BCI/ Khaula Jamil  

Promena u sektoru

Cilj Better Cotton-a je da promeni proizvodnju pamuka na globalnom nivou, tako da će dugoročno sav pamuk da se proizvodi na održiviji način nego što je to danas. Drugačije rečeno, žele da promene celokupni sektor postavljanjem novog standarda.

U JYSKu smo ponosni što doprinosimo promeni u svetskom sektoru obavezujući se da ćemo do kraja 2024. godine za proizvodnju naših tekstilnih proizvoda isključivo koristiti održiviji pamuk.
 

Bilansa mase

Pamuk iz Better Cotton-a ne može fizički da se prati od polja do krajnjeg proizvoda, jer je segregacija u celom lancu snabdevanja pamukom vrlo složena i skupa. Sistemom koji je jednostavan i jeftiniji, potražnja će rasti, a količina boljeg pamuka će rasti na globalnom nivou.

Umesto praćenja na nivou proizvoda, Better Cotton koristi sistem bilanse mase koji pokriva ceo globalni lanac snabdevanja pamukom. Jednostavno rečeno, to znači da ono što izlazi mora biti u ravnoteži sa onim što je ušlo. Drugačije rečeno, Better Cotton neprekidno vodi računa da je količina Better Cotton nabavljenog pamuka jednaka količini koju su proizveli poljoprivrednici sa Better Cotton sertifikatom.

Pročitajte više o bilansi mase na početnoj strani Better Cotton-a.
 

Global Recycled Standard (GRS)

Minimiziranje količine otpada i umesto toga recikliranje resursa je delotvoran način da svoj uticaj na životnu sredinu i klimu promenite u pozitivnom smeru.

 Global Recycled Standard logo

JYSK je sertifikovan prema GRS standardu (CU-1050252). Sertifikat se odnosi isključivo na proizvode koji nose GRS oznaku.

GRS je međunarodni, dobrovoljni standard koji potvrđuje da su materijali reciklirani i osigurava praćenje od mesta reciklaže do konačnog proizvoda. To znači da proizvodi sertifikovani prema GRS-u sadrže reciklirani materijal koji je verifikovan u svakoj fazi lanca snabdevanja.

Povećanje količine recikliranog materijala u proizvodima je važan deo JYSKove strategije održivosti, a broj proizvoda koji su u potpunosti ili delimično napravljeni od recikliranih materijala se povećava.

Ambalaža

U JYSKu neprekidno radimo na tome da našu ambalažu učinimo održivijom.

Glavna svrha ambalaže je da se obezbedi zaštita proizvoda tokom transporta kako bi naši kupci dobili dobro iskustvo sa našim proizvodima. Istovremeno, svesni smo važnosti upotrebe odgovarajuće ambalaže i korišćenja što je manje moguće.

Stalno menjamo materijale koji se koriste za ambalažu. Trenutno radimo na implementaciji novog, održivijeg dizajna ambalaže za sve naše proizvode. Čvrst karton sa jednostavnim crtežima proizvoda zamenjuje obojene kutije sa fotografijama.

To znači da ćemo koristiti manje štampanja u boji, a istovremeno zahtevamo da se količina kartona sa FSC sertifikatom kontinuirano povećava. Unutar kutija stalno pokušavamo da smanjimo količinu plastike i polistirena, na primer zamenjujući ih ambalažom od kartona koja može da se reciklira.
 

Plastika

Odlučili smo da uklonimo svu plastiku za jednokratnu upotrebu iz našeg asortimana i nastavljamo da radimo na optimizaciji upotrebe plastike, na primer korišćenjem reciklirane plastike u našim proizvodima.

Između ostalog, zamenili smo svoje sive kutije SMARTSTORE verzijom izrađenom od 100% reciklirane plastike, a kontinuirano ćemo uvoditi više proizvoda izrađenih od 100% reciklirane plastike.